Söndag
24 Mar 2 matcher
Tisdag
26 Mar 1 match
Onsdag
27 Mar 1 match
Fredag
29 Mar 1 match
Söndag
31 Mar 1 match
Söndag
07 Apr 1 match
Tisdag
09 Apr 1 match
Onsdag
10 Apr 1 match
Torsdag
11 Apr 1 match
Lördag
13 Apr 1 match
Tisdag
16 Apr 1 match
Torsdag
18 Apr 1 match
Lördag
27 Apr 1 match

Kallelse till Årsstämma

7 juni 2019 12:00
Info

Föreningens medlemmar inbjudes härmed till Årsstämma den fredag 28 juni kl 17.00 i Loungen, Jalas Arena.


Årsmöteshandlingar finns tillgängliga för medlemmar på kansliet från och med den 20 juni.

Väl mött

Styrelsen IBF Falun