Lördag
21 Dec 1 match
Fredag
03 Jan 1 match
Måndag
06 Jan 1 match
Lördag
11 Jan 1 match
Lördag
18 Jan 1 match
Lördag
25 Jan 1 match
Lördag
08 Feb 1 match
Tisdag
11 Feb 1 match
Lördag
15 Feb 1 match
Lördag
22 Feb 1 match
Lördag
29 Feb 1 match
Onsdag
04 Mar 1 match
Söndag
08 Mar 1 match
Lördag
14 Mar 1 match

Information gällande SummerCamp och KidsCamp

5 maj 2020 12:40
Nyhet

Under de förutsättningar som nu är och under överskådlig tid ser vi från IBF Faluns sida ingen möjlighet att på ett ansvarsfullt och säkert sätt genomföra SummerCamp och KidsCamp som planerat under sommaren. Detta är självklart tråkigt för alla deltagare och det är för oss som förening ett oerhört hårt slag ekonomiskt men ett beslut som vi inte ser någon annan möjlighet än att fatta.


KidsCamp ställs helt in, vi hoppas att ni återkommer nästa sommar.

För återbetalning av inbetald deltagaravgift kontaktar oss via mail till [email protected] och uppger bank, kontonummer samt namn för återbetalning.

För er som anmält er till SummerCamp arbetar vi just nu på en lösning där vi istället erbjuder möjlighet att delta i en camp på höstlovet vecka 44 2020 samt sportlovet vecka 9 2021. Dessa veckor kommer att genomföras enligt samma uppskattade koncept som man känner igen från tidigare SummerCamp. Vi hoppas att så många som möjligt av er anmälda deltagare har möjlighet att delta vid någon av dessa tillfällen istället, vi kommer att kommunicera ut mer information inom kort.

För den som så önskar är den befintliga anmälan till SummerCamp giltig för höst- eller sportlov (max 200 elever /vecka) om man så vill. Önskar ni flytta er anmälan meddelar ni vilken vecka som önskas per mail till [email protected].

Den som önskar återbetalning av inbetald deltagaravgift kontaktar oss via mail till [email protected].com och uppger bank, kontonummer samt namn för återbetalning.

Vi beklagar förstås att vi behöver ställa in men hoppas få träffa så många som möjligt av er redan i höst och sedan igen 2021.