Lördag
21 Dec 1 match
Fredag
03 Jan 1 match
Måndag
06 Jan 1 match
Lördag
11 Jan 1 match
Lördag
18 Jan 1 match
Lördag
25 Jan 1 match
Lördag
08 Feb 1 match
Tisdag
11 Feb 1 match
Lördag
15 Feb 1 match
Lördag
22 Feb 1 match
Lördag
29 Feb 1 match
Onsdag
04 Mar 1 match
Söndag
08 Mar 1 match
Lördag
14 Mar 1 match

En kamp för fortsatt existens

2 april 2020 10:00

Det nya coronavirusets utbredning påverkar alla delar i samhället och IBF Falun är inget undantag. Istället för att fira damlagets avancemang till SSL och herrlagets femte SM-guld går vi nu vår tuffaste kamp hittills. En kamp som handlar om föreningens fortsatta existens.


Beslutet om att ställa in herrarnas slutspel och damernas kval grusade förhoppningarna om fulla läktare, feststämning i Guide Arena och en lönsam avslutning på säsongen. Vid sidan av det är det i skrivande stund högst oklart om vi kan genomföra Jalas Floorball Cup och IBF Falun SummerCamp. Evenemang som är centrala i finansieringen av verksamheten. Inga beslut har ännu fattats kring Jalas Floorball Cup och IBF Falun SummerCamp. Vi följer händelseutvecklingen noga och kommande beslut kommer grundas på riktlinjer från relevanta myndigheter. Säkerheten och hälsan för alla som medverkar vid dessa event har naturligtvis högsta prioritet.

Det direkta resultatbortfallet i spåren av COVID-19 bedöms uppgå till en god bit över 2 msek. Det är en förlust som föreningen inte kan bära. Vi gör allt vi kan för att parera detta och primärt handlar det om att minska kostnadsmassan. Vi anpassar därför verksamheten för det värsta, men hoppas på det bästa.

Det är med ett tungt hjärta vi meddelar att all kanslipersonal och samtliga spelare och ledare korttidspermitterats. Vi genomför även omfattande kostnadsbesparingar på andra områden, vilket kommer påverka verksamheten under kommande säsong.

Parallellt med besparingsåtgärderna lanseras också initiativ för att generera intäkter. Vi har bl a. satt upp en stödfond dit alla som vill kan lämna ett bidrag och dialog förs med sponsorer med stort hjärta för föreningen. Vi är extremt tacksamma för alla bidrag som har kommit in hittills. Osäkerheten är stor och vi vet inte om de vidtagna åtgärderna är tillräckliga. Vi är, som så många andra, beroende av mer stöd.

IBF Falun är en viktig ingrediens för en fortsatt livskraftig och attraktiv region. Vår målsättning är att även i framtiden bidra med glädje, gemenskap och en och annan framgång som stärker den regionala självkänslan.

Utmaningen är stor, svårigheterna många. Från styrelsens och föreningens sida har vi ingen annan ambition än att inte bara klara av dem utan att dessutom till hösten åter ställa världens bästa herrlag på banan i Guide Arena och ett damlag som kommit till SSL för att konkurrera, inte bara för att titta på. För att klara det kommer vi att behöva hjälp av alla som kan. Vi hoppas att alla med vilja, lust och förmåga vill ansluta sig till kampen för att hålla IBF Falun vid liv.

Hälsningar Styrelsen IBF Falun