Lördag
21 Dec 1 match
Fredag
03 Jan 1 match
Måndag
06 Jan 1 match
Lördag
11 Jan 1 match
Lördag
18 Jan 1 match
Lördag
25 Jan 1 match
Lördag
08 Feb 1 match
Tisdag
11 Feb 1 match
Lördag
15 Feb 1 match
Lördag
22 Feb 1 match
Lördag
29 Feb 1 match
Onsdag
04 Mar 1 match
Söndag
08 Mar 1 match
Lördag
14 Mar 1 match

Rosa Business

Att driva ett nätverk handlar till stor del om att hantera förväntningar och ambitionsnivå, men också att skapa affärsvärde och bidra till relationsbyggande mellan deltagare och förening och mellan deltagarna själva. IBF Falun som klubb är världsledande och därmed är det är naturligt för oss att ha höga förväntningar och hög ambition med nätverket Rosa Business.

Vi erbjuder medlemmarna i nätverket att vid fyra olika tillfällen både bygga relationer och utveckla affärer med minst fyra speciellt utvalda företag som med stort engagemang och driv berättar för medlemsföretagen om sina utmaningar och behov.

Vi som leder nätverket har som roll att inspirera och ge förutsättningar för samverkan över gränserna samt involvera medlemmarna i arbetet med att utveckla IBF Falun.

För att ge nätverket förutsättningar att lyckas kommer styrelsen inom IBF Falun att vara drivande och hålla i ett inspirerande program där designen i varje modul bygger på hållbarhet.

Välkommen till Rosa Business och #ibffamily!

 

Medlemmar i Rosa Business 2019/2020:
Abila Öppenvård
AB Surditet
Bilmetro AB
Dalasalen
Ejendals
Haglöf & Nordkvist AB
Handelsbanken Falun
Nordrev
Nordpuls
OCAB
RE Bil
Scandic Hotels Falun
SEB
Tribe Grand Hotel Falun AB