Lördag
21 Dec 1 match
Fredag
03 Jan 1 match
Måndag
06 Jan 1 match
Lördag
11 Jan 1 match
Lördag
18 Jan 1 match
Lördag
25 Jan 1 match
Lördag
08 Feb 1 match
Tisdag
11 Feb 1 match
Lördag
15 Feb 1 match
Lördag
22 Feb 1 match
Lördag
29 Feb 1 match
Onsdag
04 Mar 1 match
Söndag
08 Mar 1 match
Lördag
14 Mar 1 match

Information gällande COVID-19

11 mars 2020 09:48
Nyhet

Från IBF Faluns sida bevakar vi noggrant utvecklingen kring Covid-19, det så kallade Coronaviruset. Vi kommer naturligtvis att följa Folkhälsomyndighetens (FHM) rekommendationer, samt agera på sådant som ligger inom vår makt att påverka. Tills andra påbud eller rekommendationer kommer så uppmanar vi alla att följa de allmänna råd som FHM utfärdat.


• En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.

• Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

• Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.

• Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.

Det är viktigt att komma ihåg att allas situation är unik och att exempelvis sjukdomshistorik i familj eller närmsta omgivning, riskgruppstillhörighet kan påverka beslut.

Det är alltid individens egna beslut om medverkan på träning, match och andra arrangemang där människor samlas. IBF Falun rekommenderar att var och en fattar sitt beslut utifrån vad man tror är bäst utifrån sin situation.

Som alla redan vet så är situationen just nu osäker och ingen vet egentligen vad som sker framåt. Vår ambition är därför att hela tiden verka efter de restriktioner och rekommendationer som myndigheter utfärdar och tills vidare genomför vi våra arrangemang enligt plan men uppmanar alla besökare att följa de råd som ansvariga myndigheter utfärdar.

Vi informerar löpande om förändringar via hemsida och sociala medier.

Länk till Folkhälsomyndigheten: